AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
Florastone
Pool-Sand

ZeoGolf

ZeoGolf je 100% přírodní zeolit

ZeoGolf je Vám pomůže vypěstovat lepší trávník bez větších nákladů

ZeoGolf zlepšuje vodní režim v půdě

Díky schopnosti zadržovat vodu, má ZeoGolf příznivý vliv na vodní režim půdy. Díky tomu není potřeba tolik závlahy.

ZeoGolf

ZeoGolf funguje jako zásobník amonikálního dusíku

Přidáním zdroje rozpustného dusíku (prostřednictvím hnojiva obsahujícího amoniak), se molekulární zásobník amoniaku v ZeoGolfu doplní amoniakálními ionty. Výsledkem je dlouhodobě pomalé uvolňování dusíku rostlinám. Tráva je zdravější a rychleji roste.

ZeoGolf má přirozený obsah využitelného draslíku

ZeoGolf má přirozený obsah využitelného draslíku, který je dostupný pro rostliny, takže zpočátku není nutné draslík doplňovat. V okamžiku, kdy se v půdě začíná projevovat nedostatek draslíku, ZeoGolf začne uvolňovat draslík podobně, jako by byla do půdy přidávána rozpustná draslíkatá hnojiva. ZeoGolf obnoví ztracený draslík. Tato výměna iontů draslíku umožňuje ZeoGolfu pomalu uvolňovat draslík na potřebnou úroveň a snižuje vyluhování draslíku z kořenového prostoru.

ZeoGolf zvyšuje dostupnost fosforu

Dostupnost fosforu pro rostliny se zvýší a nedochází k jeho absorbci nebo iontové výměně. U většiny zemin a mnoha hnojiv se fosfor vyskytuje ve formě fosforečnanu vápenatého. ZeoGolf absorbuje vápník a provádí jeho iontovou výměnu a díky tomu je fosfor dostupný rostlinám.

ZeoGolf použití

Zakládání nových golfových trávníků

Přidejte ZeoGolf v množství 5-10 % objemu kořenového porostu. Tento přípravek zvýší kapacitu iontové výměny koženového porostu z 1 na 2 mol/kg

ZeoGolf

Vzhledem k tomu že ZeoGolf působí jako zásobník

vody a půdních živin, nejlepších výsledků lze dosáhnout, je-li doplněn hnojivem předtím, nebo vzápětí poté, co je přimíchán do kořenového porostu. Pečlivě zalijte ihned po smíchání ZeoGolfu se zeminou.

ZeoGolf

Přidáním zdroje rozpustného dusíku (prostřednictvím hnojiva obsahujícího amoniak) je zásobník amoniaku v ZeoGolfu doplněn amoniakálními ionty. Doporučuje se přidat 0,3kg rozpustného dusíku na 45 kg ZeoGolfu.

Povrchové hnojení trávníků

Použijte množství 200g/m3 (2 tuny na hektar). Efektivnost NPK hnojiv se může zvýšit vpravením 10-20% ZeoGolfu. ZeoGolf také odstraní čpavkový zápach z organických hnojiv.

Provzdušňování trávníků

Po provedení provzdušňovacích prací ve Vašem trávníku zaplňte vzniklé prostory produktem ZeoGolf. Zlepšíte tím vlastnosti kořenového podlloží.

ZeoGolf můžete použít samostatně nebo smíchaný s Vaším obvyklým hnojivem.

 

Poznámka:

INFORMACE UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍM TEXTU SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO. PROTOŽE JE PRÁCE S VÝROBKEM MIMO NAŠI KONTROLU, JE NAŠE ZODPOVĚDNOST OMEZENA NA JAKOST VÝROBKU.

GREEN Technology

Vývozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com