AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
ZeoCem Micro 20
ZeoCem Micro 50
ZeoCem Micro 200
KlinoFISH
Klinosorb

Zeolit

Přírodní zeolit klinoptilolitického typu - jedinečná pórovitá struktura

Popis produktu

ZEOLIT je produkt, vyráběný z přírodního zeolitu klinoptilolitického typu, který se vyznačuje jedinečnou pórovinovou strukturou. Ze samotné struktury a stavby přírodního zeolitu vyplývají následující specifické vlastnosti:

Výhody

Složení a vlastnosti

VLASTNOSTIHODNOTA
Mineralogické složení
Klinoptilolit Cca 84 %
Illit Cca 4 %
Plagioklas Cca 3-4 %
Cristobalit Cca 8 %
Volný křemen Stopová množství
Typické vlastnosti
Ztráta žíháním 105 oC Max. 6%
Sypná hmotnost 700 kg.m-3
pH vodní suspenze 6,9 - 7,6
Měrný povrch 150 - 160 m2.g-l
Substituční kapacita NH4+ 8 500 mg.kg-l

Oblasti použití

ZEOLIT má široké uplatnění v řadě různých oborů lidské činnosti. Velice dobře působí jako protispékavý prostředek v krmivářských směsích, kde kromě zabránění klenbování má i pozitivní vliv na zažívací proces krmených zvířat, jako plnivo při výrobě pryskyřic, nebo barev, kde není na závadu jeho šedozelené zabarvení. Používá se také jako inertní plnivo v gumárenském průmyslu. Ve stavebnictví zamezuje výkvětům volného vápna díky iontové výměně Na+- Ca2+

Zeolitů je možno s úspěchem využívat také jako koaguantů.

Bezpečnostní opatření

Klinoptilolit je z toxikologického hlediska látka naprosto netoxická. Nepředstavuje žádné riziko při opakovaných kožních aplikacích, nevstřebává se pokožkou, pracoviště musí být řádně odvětraná, v opačném případě je nutné použití prostředků na ochranu dýchacích cest.

Balení a skladování

ZEOLIT je dodáván v papírových pytlích odolných proti vlhkosti vybavených plastickou vložkou. Čistá váha pytle je 25 kg a palety 1000 kg. Produkt lze také dodávat v jiném balení dle přání zákazníka.

ZEOLIT absorbuje vlhkost a proto by měl být skladován v suchu. Lze jej použít i po roce skladování v uzavřeném balení. Otevřená balení by měla být spotřebována v co nejkratší době.

Dávkování

Dávkování je rozdílné podle druhu použití produktu. Při jeho použití jako přísady proti spékání se dávkování pohybuje od desetin procent až po 2%, je-li od přídavku zeolitu očekáván ještě další účinek, než je pouze zamezení spékání.

Při použití jako látky, sloužící jako plnivo je dávkování obdobné jako u jiných minerálních plniv.

Poznámka:

INFORMACE UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍM TEXTU SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO. PROTOŽE JE PRÁCE S VÝROBKEM MIMO NAŠI KONTROLU, JE NAŠE ZODPOVĚDNOST OMEZENA NA JAKOST VÝROBKU.

Výrobce:

Zeocem a.s.
Slovensko

Distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com