AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
ZeoCem Micro 20
ZeoCem Micro 50
ZeoCem Micro 200
KlinoFISH
Klinosorb

ZeoCem Micro 20

Přírodní zeolit klinoptilolitického typu - jedinečná pórovitá struktura

Popis produktu

ZeoCem Micro - je jemně mletý přírodní zeolit určený pro stavebnictví. Z více než 85% tvořen zeolitovým minerálem klinoptilolit. Pro jeho pucolánové vlastnosti (ve smyslu EN 197-1) se používá jako částečná náhrada cementu. Jeho přítomnost v betonové směsi zvyšuje odolnost proti agresivním látkám (síranové a uhličitanové roztoky). Zároveň dochází ke zvýšení těsnicích schopností vytvrdlého betonu. Přídavek zeolitu ZeoCem Micro působí inhibičně na vznik alkalicko-křemičité reakce v betonu, obsahuje minimálně 95% hmotnosti pod 20 mikrometrů.

Oblasti použití

Chemické složení

Oxid křemičitý SiO2 65,0 - 71,3 hm.%
Oxid hlinitý Al2O3 11,5 - 13,1 hm.%
Oxid vápenatý CaO 2,7 - 5,2 hm.%
Oxid draselný K2O 2,2 - 3,4 hm.%
Oxid železitý Fe2O3 0,7 - 1,9 hm.%
Oxid hořečnatý MgO 0,6 - 1,2 hm.%
Oxid sodný Na2O 0,2 - 1,3 hm.%
Oxid titaničitý TiO2 0,1 - 0,3 hm.%

Fyzikálně - mechanické vlastnosti:

Vzhled a zápach šedozelený - bez zápachu
Objemová hmotnost 1 600 - 1 800 kg/m3
Měrná hmotnost 2 200 - 2 440 kg/m3
Pórovitost 24 - 32 %
Nasákavost 34 - 36 %
Bělost 70 %
pH 6,8 - 7,2

Dávkování

Dávkování se mění v závislosti na receptuře směsi, výrobě, typu použitých materiálů. Obvykle se ale používá dávka 10-20 % hmotnosti cementu. Typická dávka je 15 % hmotnosti cementu. Pro zjištění optimální dávky se doporučuje provést zkoušky přímo ve výrobě.

Manipulace:

ZeoCem Micro není nebezpečná látka, ale v souladu s obecnými pravidly o manipulaci s chemickými látkami je třeba vyloučit kontakt s kůží nebo očima a používat ochranné rukavice a brýle. Podrobnosti viz Bezpečnostní list.

Balení:

Pytle , big bag , volně ložené-cisterny

Poznámka:

Uvedené fyzické vlastnosti jsou obvyklé a neměly by být považovány za specifikaci.

Informace uvedené v naší literatuře jsou založeny na údajích a zkušenostech a jsou poskytnuty v dobré víře. Naše politika je stálý výzkum a vývoj a proto si vyhrazujeme právo kdykoliv aktualizovat tyto informace; zákazník by se měl vždy ujistit, zda má poslední verzi.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našich výrobků, avšak protože nemáme kontrolu nad aplikacemi, ve kterých jsou naše materiály používány, aplikačními podmínkami nebo provedením prací, nejsme schopni akceptovat žádné reklamace ztrát nebo škod, které mohly vzniknout.

Materiály jsou dodávány v souladu s našimi standardními podmínkami prodeje.

Výrobce:

Zeocem a.s.
Slovensko

Distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com