AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
ZeoCem Micro 20
ZeoCem Micro 50
ZeoCem Micro 200
KlinoFISH
Klinosorb

KlinoFISH

 


logo

Popis produktu


Technické údaje:
Obsah Klinoptilolitu minimálně 84 %
Pórovitost 32 %
Celková výměnná kapacita NH4+ 1,2 - 1,5 mol/ kg
pH 6,8 - 7,2
Zrnitost: 4 - 8 mm
  8 - 16 mm
  16 - 32 mm
Objem: 3 l
  5 l
  10 l

Poznámka:

Uvedené fyzické vlastnosti jsou obvyklé a neměly by být považovány za specifikaci.
Informace uvedené v naší literatuře jsou založeny na údajích a zkušenostech a jsou poskytnuty v dobré víře. Naše politika je stálý výzkum a vývoj a proto si vyhrazujeme právo kdykoliv aktualizovat tyto informace; zákazník by se měl vždy ujistit, zda má poslední verzi.
Garantujeme stálou vysokou kvalitu našich výrobků, avšak protože nemáme kontrolu nad aplikacemi, ve kterých jsou naše materiály používány, aplikačními podmínkami nebo provedením prací, nejsme schopni akceptovat žádné reklamace ztrát nebo škod, které mohly vzniknout.
Materiály jsou dodávány v souladu s našimi standardními podmínkami prodeje.

Vývozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com

logo GREEN Technology