AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

Popílek

 

Námi dodávané popílky jsou certifikovanými stavebními výrobky. Veškeré popílky lze obecně využívat dále jako surovinu pro výrobu např. maltovin, cihlářských pálených výrobků, minerálních vláken, asfaltových výrobků atd. 

Popílky jsou certifikovanými stavebními výrobky pro následující způsoby použití, pro které jsou u jednotlivých výrobků garantovány následující vlastnosti :

Popílek jako filer do betonu dle ČSN EN 12620

Ztráta žíháním: max. 5 % hm.
Obsah veškeré síry S: max. 1 %
Obsah chloridů: max. 0,1 % hm.
Zrnitost (propad sítem 2 mm): 100 %
Zrnitost (propad sítem 0,125 mm): 85 - 100 %
Zrnitost (propad sítem 0,063 mm): 70 - 100 %
Hmotnostní aktivita Ra 226: max. 300 Bq/kg
Index hmotnostní aktivity I: max. 2,0

Popílek do betonu dle ČSN EN 450-1

Ztráta žíháním:max. 5 % hm.
Obsah chloridů:max. 0,1 %
Obsah oxidu sírového:max. 3 % hm.
Obsah volného oxidu vápenatého:max. 2,5 % hm.
Aktivní oxid vápenatý:max. 10 % hm.
Jemnost (zbytek na sítě 0,045 mm):max. 40 %
Index účinnosti po 28 dnech:min. 75 %
Index účinnosti po 90 dnech:min. 85 %
Měrná hmotnost: declarovaná hodnota
± 200 kg/m3
Objemová stálost: max. 10 mm
Hmotnostní aktivita Ra 226: max. 300 Bq/kg
Index hmotnostní aktivity I: max. 2,0

 

Distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com