AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
Sioxid

SIOXID

Nová přísada pro zlepšení kvality betonu, malt a dalších stavebních výrobků

Popis

SIOXID je tvořen velmi malými kulovými částicemi s vysokým obsahem amorfního kysličníku křemičitého (SiO2). Částice mají povrch cca 50 - 100 krát menší než cementové částice. Během hydratace SIOXID reaguje s hydroxidem vápenatým - Ca (OH)2, čímž vzniká mnohem více CSH fáze s výrazně lepší strukturou pórů. Hodnoty pevnosti betonu se mohou zvýšit až o 100 %, rovněž impermeabilita a odolnost betonu proti korozi je mnohem vyšší.

Charakteristika

Použití

SIOXID je použitelný pro zvýšení kvality prakticky všech typů (druhů) betonu jak v oblasti transportbetonu, tak v oblasti prefabrikace.

Příklady aplikace

Výhody

Chemické složení

SiO2 min. 85 % hmotnosti
Al2O3 max. 2 %
CaO + MgO max. 5 %
K2O + Na2O max. 3 %
ztr. žíháním max. 3 %

V porovnání s výše uvedenými technickými vlastnostmi s výrobky, které jsou produkovány v zahraničí, odpovídá SIOXID obdobným zahraničním výrobkům jako je například Fesil Silica, Microsilica, Micropoz, apod.

Objemová hmotnost 
Nezhutněný do 230 kg/m3

Hmotnost 1 big-bagu
Nezhutněný 300 - 350 kg

Závěr

V předložené dokumentaci jsou z celé řady dostupných informací uvedené jen některé poznatky o vlastnostech a použití SIOXIDU a jeho vlivu na kvalitu cementových malt a betonů.

Na výsledcích zkoušek provedených u nás i v zahraničí je prokázán mimořádně příznivý vliv SIOXIDU na tak významné vlastnosti betonů a malt jako je pevnost, vodotěsnost, odolnost vůči agresivnímu prostředí, schopnost eliminovat alkalickou rozpínavost apod.


Výrobce:

OFZ a.s.,
Slovensko

Vývozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com