AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

Liapor

Lehké keramické kamenivo

Ppopis produktu

Vyrábí se výpalem a současnou expandací přírodních jílů. Vznikají tak slinuté keramické perly s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, které vynikají především fyzikálně chemickými a mechanickými vlastnostmi. Díky tomu, že největší část se spotřebuje ve stavebnictví pro zásypy, betony a malty, je Liapor technicky označován jako lehké pórovité kamenivo z expandovaného jílu.

Vlastnosti

Jíl pro výrobu Liaporu obsahuje jako hlavní minerály illit, kaolinit, křemík a dále úlomky slíd a fosilní zbytky. Fosilní zbytky a určité příměsi minerálů působí při expandaci. Vlastnosti Liaporu jsou čistě keramického materiálu. Liapor je:

VÝHODY

POUŽITÍ

PŘÍKLADY APLIKACÍ

SORTIMENT A ZÁKLADNÍ PARAMETRY LIAPORU:

označení frakce sypná hmotnost tolerance objemová hmotnost zrna tolerance setřesitelnost mezerovitost pevnost při stlačení ve válci součinitel tepelné vodivosti
(kg/m3) (kg) (kg/m3) (kg) (%) (%) (MPa) λ(W.m-1K-1)
8-16/275 8-16 275 ±40 550 ±80 13 47 0,7 0,09
4-8/350 4-8 350 ±35 625 ±90 12 44 1,1 0,10
1-4/500 0-4 500 ±75 875 ±130 13 43 4,0 0,11
2-4/450 2-4 450 ±65 800 ±120 5 44 3,0 0,11
0-2/575 0-2 575 ±85 1050 ±155 5 43 6,0 0,12

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ:

Pro realizaci zásypů lze Liapor použít balený do pytlů o objemu 50 litrů (hmotnost cca 14-25kg, dle použité frakce) pro větší rozsah dodávky je vhodné použít balení do vaků o objemu 1000 litrů, případně Liapor volně ložený, který lze přepravovat i v cisternách.

INFORMACE UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍM TEXTU SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO. PROTOŽE JE PRÁCE S VÝROBKEM MIMO NAŠI KONTROLU, JE NAŠE ZODPOVĚDNOST OMEZENA NA JAKOST VÝROBKU.

Výrobce:

Lias Vintířov, LSM k.s. 
Česká republika

Dovozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com