AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

Šedý cement Dornburger

Druh cementu / pevnostní třída Vlastnosti Použití Další oblasti použití

Portlandský cement

CEM I
32,5 R
normální hydratační teplo
normální počáteční pevnosti
normální průběh tvrdnutí
beton ČSN EN 206
transportní beton
předpjatý beton (okamžité, dodatečné spojení)
omítkové a zdící malty
cementové potěry
vysokotlaké injektáže
suché stavební hmoty při výstavbě a sanacích

Portlandský cement

CEM I
32,5 R pytlovaný
normální hydratační teplo
normální počáteční pevnosti
normální průběh tvrdnutí
snížený obsah chromanů dle  TRGS 613
K ručnímu zpracování

Portlandský cement

CEM I
42,5 R
vysoké hydratační teplo
vysoké počáteční pevnosti
dobrý průběh tvrdnutí
beton ČSN EN 206
vysokopevnostní betony, transportní beton
betonáže při chladném počasí                       předpjatý beton (okamžité, dodatečné spojení)
Omítkové a zdící malty
suché stavební hmoty při výstavbě a sanacích
betonové prefabrikáty

Portlandský cement

CEM I
42,5 R (ft)
Vysoké hydratační teplo
velmi vysoké počáteční pevnosti
dobrý průběh tvrdnutí
beton ČSN EN 206
výroba prefabrikace, vysokopevnostní beton, betonáže při chladném počasí                       předpjatý beton (okamžité, dodatečné spojení)
omítkové a zdící malty
suché stavební hmoty při výstavbě a sanacích

Portlandský cement

CEM I
52,5 R (ft)
Vysoké hydratační teplo
velmi vysoké počáteční pevnosti
malý průběh tvrdnutí
beton ČSN EN 206
výroba prefabrikace, vysokopevnostní beton,
beton s vysokými počátečními pevnostmi
betonáže při chladném počasí                       předpjatý beton (okamžité, dodatečné spojení)
betonové výrobky
omítkové a zdící malty
suché stavební hmoty při výstavbě a sanacích

Portlandský cement s vápencem

CEM II / A-LL
32,5 R
normální hydratační teplo
normální počáteční pevnosti
normální průběh tvrdnutí
beton ČSN EN 206
transportní beton
předpjatý beton (okamžité, dodatečné spojení)
omítkové a zdící malty
cementové potěry
vysokotlaké injektáže
suché stavební hmoty při výstavbě a sanacích

Více informací na vyžádání