AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

Dánský superbílý cement Portland

Bílý cement portlandský

Údaje o výrobku

Dánský cement AALBORG WHITE
Typ CEM I 52,5 R
Pevnostní třída 52,5 R
Síranovzdornost C3A : 4 - 5 %
Obsah alkálií 0,2 - 0,3 %
Měrný povrch Blaine (m2 / kg) 400
Rozpínavost (mm) 0 - 2
Ztráta žíháním 0 - 1,0 %
SO3 1,8 - 2,3 %
Chlorid 0 - 0,02 %
Y-odraz 85,0 - 89,5 %

 

Obsah minerálu cementového slínku a ostatní složky (%)
C3S C2S C3A C4AF Na2O ekv. CaSO4
62 25 4 1 0,1 - 0,3 3 - 5

 

Hustota a tuhnutí
Absolutní hustota kg / m3 3 120 - 3 180
Objemová hmotnost kg / m3 1 100
Počátek tuhnutí 2 hodiny

 

Složení směsi

Dodáváno v balení


Od cementu k BETONU

Voda - Používejte čistou vodu např. z vodovodního kohoutku.

Kamenivo - Kamenivo má hlavní vliv na vzhled konečného betonového povrchu. Proto kamenivo vybírejte, skladujte a používejte předepsaným způsobem, neboť tak dosáhnete splnění estetických požadavků na konečný betonový povrch. Směs kameniva by měla být neměnná, aby nedocházelo k odchylkám v odstínu konečného betonového povrchu.

Přísady - Všechny přísady by měly být bezbarvé, aby nedošlo k nežádoucímu zbarvení bílého nebo světlého betonu. Je známo, že provzdušňovací činidla snižují tendence k výkvětům. Při použití přísad, které účinkují během tuhnutí a tvrdnutí, se řiďte běžnými návody. Pro získání jistoty, že bude dosaženo požadované bělosti, doporučujeme provést vždy zkušební mix.

Konstrukce a lití - Konstrukce by měla mít takový design, který zamezí znečistění prosakující vodou a špínou. Zvláštní péči je třeba věnovat výběru základních materiálů, procesům mísení a lití, vytvrzování a povrchovým úpravám.

Od cementu k MALTĚ

AALBORG WHITE se často používá jako pojivo do různých typů malt. Společně s vápencem se používá ve výrobě vápenocementových malt. Pro zachování bělosti doporučujeme k mísení malt používat nekorodující nástroje.

Skladování - Je-li cement AALBORG WHITE uchováván ve vnitřních prostorách ve vhodném a suchém prostředí, může být skladován minimálně 6 měsíců. Vyvarujte se vlhkosti. Pytle neskladujte přímo na zemi nebo přímo na podlaze. Zabraňte přímému kontaktu pytlů s vnější zdí. Pytle doporučujeme buď vyrovnat na sebe na slepou podlahu 10-20 cm nad běžnou podlahu, nebo skladovat na paletách. Dutina pod slepou podlahou by měla být ventilována, pytle tak zůstávají v suchu. Cement, který byl skladován dlouhodobě, před použitím zkontrolujte, proveďte např. zkušební lití. Obsahuje-li cement ztvrdlé hrudky, neměl by být použit, neboť nelze zaručit pevnost.

Služby - Technické poradenské oddělení je vám k dispozici v případě, že budete potřebovat pomoc např. v oblasti mísících poměrů nebo použití.

Zdraví a bezpečnost

Zabraňte kontaktu s cementem smíchaným s vodou, tělními tekutinami nebo s betonem či maltou, neboť může způsobit podráždění, dermatitidu či popáleniny. Dojde-li k výše zmíněnému kontaktu, neprodleně omyjte zasažené místo velkým množstvím čisté vody. V případě zasažení očí je okamžitě vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.


Výrobce:

Aalborg Portland A/S

Dovozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com


Certifikát ke stažení (formát .doc)

Další informace na vyžádání.