AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

Belgický bílý cement CBR

1. Normy a certifikáty

Typ cementu Certifikát Norma
CEM I 52,5 R CE EN 197-1 0965-CPD-C0092
CEM I 52,5 R LA bílý BENOR NBN B12 09/01/091/1 (01/01/1994)
CEM I 52,5 R bílý KOMO NEN 3550 1117-09-1021
CEM I 52,5 R NA bílý Ü DIN 1164 CRIC/Ü/092
CEM I 52,5 R NF NF002 39.03

2. Deklarované složení

  Jednotky Průměrné hodnoty Požadavky
minimum maximum
  Složky v % z celkového součtu hlavních a druhotných složek
Slínek % 97 95 100
Vápenec % 3 - 5
  přídavky v % cementu
Síran vápenatý % 5 - -
Obrus z mlýna % 0,1 - 1,0
Redukční činidlo* % 0,0 - -

* V souladu s Evropskou směrnicí 2003/53/CE je redukční činidlo přidáváno do určitých cementů, aby omezilo obsah rozpustného chromu (VI) na maximálně 0,0002%. Bílý cement přirozeně obsahuje jen nízké množství chromu (VI) a neobsahuje redukční činidlo pro snižování jeho obsahu.

3. Chemické vlastnosti

Chemické vlastnosti jsou určovány dle EN 196-2.
  Jednotky Průměrné hodnoty Požadavky
minimum maximum
CaO % 67 - -
SiO2 % 22 - -
Al2O3 % 4 - -
Fe2O3 % 0,4 - -
C3A % 10 - -
Síran SO3 % 2,9 - 4,0
Nerozpustný zbytek % 0,2 - 5,0
Ztráta žíháním % 2,5 - 5,0
Chloridy % 0,01 - 0,10
Chrom (VI)* % < 0,0002 - 0,0002
Ekvivalent Na2O % 0,28** - 0,60

* V souladu s Evropskou směrnicí 2003/53/CE je redukční činidlo přidáváno do určitých cementů, aby omezilo obsah rozpustného chromu (VI) na maximálně 0,0002%. Obsah chromu (VI) je určován v souladu s normou EN196-10.
** průměrná odchylka +1,96 x standardní odchylka.

4. Fyzikální vlastnosti

Fyzikální vlastnosti jsou určovány dle standardních zkušebních metod uvedených v druhém sloupci
  Zkušební
metoda
Jednotky Průměrné hodnoty Požadavky
minimum maximum
Bělost CEI 1934 % 84 - -
Vodní součinitel EN 196-3 % 30,4 - -
Počátek tuhnutí EN 196-3 minuty 150 - -
Konec tuhnutí EN 196-3 minuty 3:10 - 12:00
Objemová stálost EN 196-3 mm 1,0 - 10
Měrný povrch (Blain) EN 196-6 cm2/g 4950 - -
Zbytek na sítě 200 mm EN 196-6 % 0,0 - 3,0
7-denní hydratační teplo EN 196-8 J/g - - -
Hustota          
Absolutní - kg/m3 3100 - -
Zdánlivá - kg/m3 1100 - -

* standardem bělosti je referenční materiál spektrofotometru (se světelným zdrojem D65) obvykle je používán síran barnatý (BaSO4) a bělost se udává v dosažených procentech k tomuto standardu bělosti.

5. Mechanické vlastnosti

Pevnost v tlaku cementu, měřená na standardizované maltě, je určena podle EN 196-1.

Pevnost v tlaku Jednotka Průměrné hodnoty Požadavky
minimum maximum
1 den MPa 26 - -
2 den MPa 42 30 -
7 den MPa - - -
28 den MPa 67 52,5 -

6. Výroba a balení

Tento cement se vyrábí v cementářně CBR Harmignies a je dostupný v následujícím balení:

Volně loženo na loď Volně loženo v silocisterně Pytle
- X X

Udané hodnoty jsou průměrné hodnoty, poskytnuté jako vodítko. Garantované limity jsou zobrazené ve sloupci - požadavky.

CEM I 52,5 R
CEM I 52,5 R LA bílý
CEM I 52,5 R bílý
CEM I 52,5 R NA bílý

 


Výrobce:

CBR Harmignies

Dovozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com


Technický list ke stažení (formát .pdf 1,7MB)

Další informace na vyžádání.