AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
ZeoGolf
Florastone

Pool-Sand

Pool-Sand je čistá přírodní sedimentální hornina zeolit. Vynikající vlastnosti mu poskytuje minerál Klinoptilolit.

Pool-Sand je díky své schopnosti pohlcovat, filtrovat a vázat pevné nečistoty, tuky a těžké kovy výhodný jako filtrační materiál do bazénových filtrů. Prostorové uspořádání atomů zeolitu vytváří kanálky a dutiny, v nichž se zachytávají látky tuhého, kapalného a plynného skupenství. Tento mikroporézní materiál ve svých pórech zadržuje od dob svého vzniku ionty sodíku a chloru. Ty jsou ve vodním prostředí schopny na sebe vázat další ionty, čehož využíváme právě ve filtračním procesu.

Při použití materiálu Pool-Sand nepotřebujete žádné technicky (finančně) náročné filtrační zařízení - postačí pískový filtr.

Pool-Sand má následující mechanizmy čištění:

Při použití materiálu Pool-Sand dojde ke snížení nutné dávky chloru až o 35%, snížení zápachu a možnosti podráždění očí a pokožky.

Při použití materiálu Pool-Sand výrazně snížíte náklady na údržbu vody ve vašem bazénu, náklady na nákup čistících prostředků - chlór atd. Úspora energií - jako důsledek méně častého praní filtru a nižší zátěže čerpadel.

Ušetříte energii spojenou se samotnou funkcí filtru vzhledem k vyšší účinnosti zeolitu jako filtračního materiálu.

Při prvním naplnění filtru důkladně propláchněte zpětným průplachem!

Technické údaje:

Zrnitost 0,5 - 1,0 mm
  1,0 - 2,5 mm
Obsah balení 25kg
Obsah Klinoptilolitu minimálně 84%
Pórovitost 32%
Celková výměnná kapacita NH4+ 1,2 - 1,5 mol/kg
pH 6,8-7,2

Pool-Sand

 

Poznámka:

INFORMACE UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍM TEXTU SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO. PROTOŽE JE PRÁCE S VÝROBKEM MIMO NAŠI KONTROLU, JE NAŠE ZODPOVĚDNOST OMEZENA NA JAKOST VÝROBKU.

GREEN Technology

Vývozce a distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com