AVAS EXPORT-IMPORT - stavební hmoty, cementy, příměsi a přísady do betonu

e-shop

podobné produkty
ZeoCem Micro 20
ZeoCem Micro 50
ZeoCem Micro 200
Klinomix
KlinoFISH
Klinosorb

KLINOMIX - Powder, Granul

 

POPIS PRODUKTU

Klinomix je směs modifikovaného přírodního hydratovaného alumosilikátu a technického krystalického heptahydrátu síranu železnatého s proměnlivým obsahem mechanicky vázané vody a volné kyseliny sírové včetně dalších anorganických solí. Klinomix není nebezpečná látka, ale požití většího množství dráždí žaludeční sliznici.

Klinomix není hořlavý a je nevýbušný. Dle nařízení EEC a národních předpisů nepatří Klinomix mezi nebezpečné látky.

OBLAST POUŽITÍ

Klinomix se používá k snížení obsahu vodou rozpustného Cr6+ v cementech. Klinomix je také vhodný při čištění odpadových vod či pro úpravu povrchových a technologických vod.

VŠEOBECNÉ A DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Chemický název %
síran železnatý - heptahydrát, FeSO4 . 7 H2O min. 48,0
volná kyselina sírová, H2SO4 max. 0,2
SiO2 min. 47,0
Al2O3 max. 10,0
CaO max. 4,1
 
Vlastnost Hodnota
Vzhled krystalický
Barva světlezelená
Vůně žádná
Teplota tání při 64°C se rozpouští síran železnatý ve vlastní krystalické vodě při 1340°C přírodní alumosilikát
Teplota rozkladu 450 °C
Bod vzplanutí nehořlavý
Výbušné vlastnosti není explozivní
Sypná hmotnost 800-900 kg/m3
Velikost částic 0-0,2;0,2-1;0,2-2,5;0,2-5mm

DÁVKOVÁNÍ

Pro snižování obsahu vodou rozpustného Cr6+ v cementech je Klinomix obvykle dávkován v poměru 0,2 - 0,7 % z celkového obsahu cementu.

LIKVIDACE

Rozsypaný Klinomix je třeba posypat vápnem a uložit na vyhrazeném místě.

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Při manipulaci s Klinomixem je nezbytné chránit pokožku a oči, používat ochranné rukavice a brýle. Klinomix je vhodné skaldovat ve vhodně upravených zásobnících. Je možné ho volně skladovat i v nekrytém skladě. V tomto případě však dochází k jeho zvětrání, změně barvy, částečnému tvrdnutí a postupnému rozpouštění vlivem atmosférických srážek.

INFORMACE UVEDENÉ V PŘEDCHOZÍM TEXTU SLOUŽÍ POUZE JAKO VODÍTKO. PROTOŽE JE PRÁCE S VÝROBKEM MIMO NAŠI KONTROLU, JE NAŠE ZODPOVĚDNOST OMEZENA NA JAKOST VÝROBKU.

Výrobce:

Zeocem a.s.
Slovensko

Distributor:

AVAS EXPORT-IMPORT spol. s r.o.
Alšova 694
334 41 Dobřany
tel.: 377 224 862, 377 422 542
fax: 377 237 661, 377 220 720
e-mail: avas@avas-concrete.com

Technický list - květen 2005